Çerez (cookies) Politikası - MDCH:1437/13-04 - Bilgilendirme

logo-ikratelekom.jpg

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne Ait Kurumsal Web Sitelerinde Çerez Politika Koşulları

İş bu bilgilendirme; İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne ait kurumsal (https://www.ikratelekom.com.tr) web sitesinde kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlar ve web sitesi çerez politikası koşullarını içermektedir. Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm veriler (ad, soyad, kişisel özlük bilgisi, iletişim bilgisi ve/ya özel paylaşım bilgileri vbz) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin, kullandığı ana sitesi ve bağlı alt sitelerini kapsamakta olup, bu yetkinlikle ön bilgilendirme olarak yayınlanmaktadır. Bilgilendirme - Kabul Tarihi : 27/5/2019, Sayı : 1437, Yayımlandığı Düstur : Tertip : 13 Cilt : 4 - kapsamında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bildiğimizden bilgilerinizi korumak ve bilgilerinizin kontrolünün sizde olmasını sağlamak için büyük çaba harcarız. Bu "Gizlilik Politikası" ile hangi verileri neden topladığımızı ve bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi, yönetebileceğinizi, başkalarına aktarabileceğinizi ve silebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz. https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt sitelere ve/ya her hangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet sitesine kesinlikle girilmemelidir.

Cookies

  • Kabul Tarihi : 27/5/2019
  • Yayımlandığı Belge : Tarih: 27/5/2019 Sayı : 1437
  • Yayımlandığı Düstur : Tertip : 13 Cilt : 4

I - SİTE' ye Erişim ve SİTE' nin Kullanımı İle İlgili Çerez (cookies) Politikası

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin belirlediği aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

(1.1) Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır.

(1.2) SİTE' yi kullanan kişinin, SİTE' nin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, SİTE kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE' yi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

(1.3) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

(1.4) SİTE' de kullanılan kişisel bilgilerin ve SİTE kullanıcılarının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından da güncellenebilecektir.

(1.5) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan ve/ya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve "Grup Şirketleri" ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi SİTE tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve SİTE faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

(1.6) SİTE, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu SİTE' de yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

(1.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE' nin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler ve/ya SİTE' ye bağlı olarak yapılan eylemler ve/ya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, SİTE' nin içerdiği materyalden, SİTE' nin kullanımından sonra alınan bir karar ve/ya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil ve/ya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar ve/ya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.

(1.8) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE de yer alan linklerle ulaşılacak kaynaklarda (yönlendiği farklı site adreslerinde) sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan ve/ya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

II - Çerez Kullanımı

Birçok web sitesi gibi bu SİTE' de (“SİTE” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır), çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

(2.1) Bu SİTE' de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak SİTE deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile SİTE’ yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar.

(A) Çerezler; bu SİTE ve bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer iş ortaklarının sitelerinde kullanılabilir. (B) Çerezler; SİTE' ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve SİTE' de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir. (C) Çerezler; SİTE’ yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

(2.2) Çerezler vasıtasıyla hangi bilgiler alınmakta ve işlenmektedir? SİTE' ye hangi siteden gelindiği ve SİTE' den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, SİTE' de yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının SİTE' ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, SİTE üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde SİTE ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir.

(2.3) Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir. SİTE' ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla SİTE' veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

(2.4) Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

III - Çerez Kullanımının Engellenmesi

Bu SİTE' den yazılı ve/ya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde çerez kullanılmasının kaldırılması.

(3.1) Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda SİTE' deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir. Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı: Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. SİTE' üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen SİTE ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir.

(3.2) 3. Kişi içeriği üzerinde SİTE' nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. SİTE' de 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların SİTE' yi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. Kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, SİTE' yi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, SİTE ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

(3.3) Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, SİTE' ye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

(3.4) İşbu politika kapsamında SİTE veya 3. Kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, SİTE veya 3. Kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. Kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla sınırlı olmak üzere paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. Kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir. Yukarıda kişisel verilerinize ilişkin olarak belirtilen tüm uygulamalar, ancak bu amaçla hazırlanmış olan ve Siteler’de tarafınıza sunulan Katılım Metni’ni onaylamanız halinde mümkün olacaktır. Yasal düzenlemelere uygunluk SİTE ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez.

(3.5) Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda alınmayacaktır. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir. Kişisel verileri işlenen kişilerin hakları İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcının bu SİTE' yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

IV - Sorumluluk Reddi

(4.1) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu SİTE de yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve/ya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu SİTE de yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/ya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.

(4.2) Bu internet SİTE de yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman (e-ticaret ürünleri hariç) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. SİTE de yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması ve/ya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

(4.3) SİTE de yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan ve/ya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulamaz.

(4.4) SİTE' nin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur ve/ya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/ya hat ve/ya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ve/ya personeli, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

(4.5) Bu bilgiler doğrultusunda, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu SİTE' nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

(4.6) SİTE de yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri dilediği zaman, SİTE' nin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin SİTE deki bazı özellikleri ve/ya bilgileri ve/ya SİTE' nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

(4.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, SİTE' nin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vbz indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

(4.8) Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında ilgili İstanbul Mahkemeleri, İstanbul Tüketici Heyeti ve İstanbul Danışma Daireleri yetkilidir.

V - Çerez - Cookies - Kullanımı

(5.1) “Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler SİTE de ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

VI - Dosya İndirme ve SİTE Verilerinin Kullanımı

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larının ve bölüm anasayfası bağlantılarının SİTE dışı İnternet sitelerinde kullanımı.

(6.1) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt siteleri, ana sayfasından ulaşılan LOGO' ları kullanabilecektir. Bu Logo’ ları bilgisayarınıza indirmekle tarafımızca belirtilen tüm konuları kabul etmiş sayılırsınız.

(6.2) Logo’ yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiç bir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin, https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt site adreslerindeki ana sayfalarına hitaben çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.

(6.3) Logo - İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ana SİTE' sine gider - terimini içerir. Bu da Logo’ nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' ne bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’ nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz.

(6.4) Logo, sadece, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ve/ya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.

(6.5) Logo tek başına görünmelidir, Logo’ nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik ve/ya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’ nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

(6.6) LOGO' ların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi ve/ya iki boyutlu görünümü bozulamaz.

(6.7) İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, ilgili 5846 sayılı Kanun’dan ve/ya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larını kullanamazsınız. İlgili 5846 sayılı Kanun’dan ve/ya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri LOGO' larını kullanamazsınız.

(6.8) Bu ilke’ ler kapsamında, İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, LOGO' larını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, LOGO' ların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal ve/ya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri, kendisine ait ana sitesi https://www.ikratelekom.com.tr ve bağlı olduğu kendisine ait diğer alt sitelerinde yer alan tüm hakları saklı tutar. © "https://www.ikratelekom.com.tr" İkra Telekom İnovasyon İletişim ve Bilgi Teknolojileri' nin sertifika lisanslı markasıdır. "

iletişim Formu

Hizmet Verdiğimiz Markalar

CREATING THE BEST PROJECTS
" ikra telekom inovasyon iletişim ve bilgi teknolojileri "